Mở cửa: 8:00 - 20:00 Kể cả ngày lễ
Tư vấn miễn phí: 0943.188.318

Hình ảnh

Bộ sưu tập ảnh được chuyển giao công nghệ sơn chọn lọc, với nhiều mục đích khác nhau, chia sẻ quá trình hoạt động, quá trình kinh chuyển giao, quy trình công nghệ, công nghệ nano, sản xuất máy…